Valsts un pašvaldības iestādēm

Valsts un pašvaldības iestādēm

Paredzamā būvdarbu budžeta prognoze būves meta vai būvprojekta skiču stadijā, sastādot aptuveno tāmi, ieceres tehniski ekonomisko rādītāju izvērtēšana Konsultēšana par būvdarbu iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un iepirkuma organizēšanu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām, sadarbojoties ar www.iepirkumi.lv.
Konsultēšana par būvuzņēmēja izvēli.

Scroll Up