Uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām

Uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām

Aptuvenās tāmes sastādīšana paredzamo būvdarbu budžeta prognozei būves meta vai būvprojekta skiču stadijā. Ieteikumi par iecerētās būvniecības izmaksu ekonomiju. Objektā veicamo būvdarbu apjomu sastādīšana,
pamatojoties uz izstrādāto projektu vai vienkārši esošās situācijas izvērtējumu.
Konsultēšana par cenu aptaujas organizēšanu sadarbībā ar www.iepirkumi.lv
Līgumcenas noteikšana, ieteikumi par būvuzņēmēja izvēli.

Scroll Up