Projektētājiem

Projektētājiem

Aptuvenās tāmes sastādīšana paredzamo būvdarbu budžeta prognozei būves meta vai būvprojekta skiču stadijā. Objektīva tehnisko un ekonomisko rādītāju vērtēšana dažādās projektēšanas stadijās. Būvdarbu apjomu un tāmju sastādīšana būvprojekta ekonomiskās daļas sastāvā.

Scroll Up