Individuālajiem būvētājiem

Individuālajiem būvētājiem

Objektā veicamo būvdarbu apjomu sastādīšana un tāmēšana, pamatojoties uz izstrādāto projektu vai vienkārši esošās situācijas izvērtējumu. Plānotās būves vai remontdarbu aptuvenās tāmes sastādīšana jeb izmaksu prognoze. Dažādi ieteikumi izmaksu samazināšanai. Konsultēšana par cenu aptaujas organizēšanu sadarbībā ar www.iepirkumi.lv.
Līgumcenas noteikšana, ieteikumi par būvuzņēmēja izvēli.

Scroll Up