+371 27763399
Būvuzņēmējiem

Lai taupītu uz patstāvīgu tāmēšanas speciālistu algošanu uzņēmumā, piedāvājam profesionālu būvdarbu tāmēšanas pakalpojumu, kuru veic sertificēti, profesionālajā apritē esoši speciālisti.
Šajā pakalpojumā ietilpst:


  • Cenu aptaujas vai konkursa būvdarbu tāmju sastādīšana valsts un pašvaldību iepirkumu vajadzībām, atbilstoši konkursa nolikumiem un LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtībai".
  • Sarakste ar pasūtītāju konkursa gaitā par specifiskajiem jautājumiem tehniskā projekta un būvdarbu apjomu ietvaros.
  • Būvdarbu apjomu un tāmju sastādīšana privātajiem iepirkumiem.
  • Būvdarbu kalendārā laika grafiku sastādīšana.