PAREIZĀ IZVĒLE JŪSU PROJEKTA REALIZĒŠANAI

Sākums

Tames.lv

Kāpēc izvēlēties mūs?

Jebkurš projekts būvniecībā iesākas ar ieceri. Iecerei seko būvprojekta izstrāde. Visbeidzot varētu sākties objekta būvniecība. Plānošanas procesā vienmēr aktuāls ir jautājums - cik tas maksās? Lai to uzzinātu, ir jāizstrādā projekta budžets jeb tāme - sīks projekta apraksts finansiālā izteiksmē. Nepieciešamība pēc būvdarbu tāmēm ir visiem būvniecības dalībniekiem.

Būvdarbu pasūtītājam tāmes ir vajadzīgas izmaksu kontrolei dažādās projekta stadijās, būvuzņēmējam- sastādot būvdarbu izmaksu piedāvājumu pasūtītājam, projektētājam- ja projekta sastāvā paredzēta ekonomiskā daļa.

Scroll Up